Agentia Pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti ( APISMB )

Prezentare generala APISMB


În 2007 , prin O.U.G. nr. 116 s-a aprobat înfiintarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale.

  APISMB functioneaza în subordinea A.N.P.S. ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica,  finantata de la bugetul de stat, începând cu data de 01.11.2008.


Atributii

În domeniul organizatoric:

 • a) gestioneaza bunurile din domeniul public sau privat pe care le are în proprietate si/ sau în folosinta, dupa caz;
 • b) realizeaza selectia si formarea profesionala a personalului la nivel teritorial, în conformitate cu planul stabilit de Agentie în domeniu;
 • c) verifica respectarea obligatiilor prevazute în conventiile sau în contractele încheiate potrivit legii;
 • d) asigura îndrumarea si controlul activitatii agentiilor locale.

În domeniul financiar:

 • a) aplica legislatia privind acordarea si plata prestatiilor sociale, precum si a programelor de finantare în domeniul asistentei sociale derulate de acestea;
 • b) fundamenteaza si propune Agentiei proiectul bugetului de functionare, bugetului pentru plata prestatiilor sociale, precum si proiectul bugetului pentru implementarea programelor de finantare în domeniul asistentei sociale;
 • c) propun Agentiei indicatorii de fundamentare ai bugetului pentru plata prestatiilor sociale si pentru implementarea programelor de finantare în domeniul asistentei sociale;
 • d) administreaza bugetul de functionare, bugetul pentru plata prestatiilor sociale, precum si bugetul pentru implementarea programelor de finantare în domeniul asistentei sociale;
 • e) realizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul alocat;
 • f) asigura utilizarea eficienta a tuturor fondurilor pe care le administreaza;
 • g) elaboreaza, implementeaza si cofinanteaza programe de activitate proprii si actiuni specifice privind domeniul sau de activitate;
 • h) verifica îndeplinirea conditiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestatii sociale;
 • i) stabilesc dreptul la prestatii sociale si efectueaza plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • j) identifica situatiile în care s-au efectuat plati necuvenite solicitantilor;
 • k) recupereaza drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în conditiile legii;
 • l) elaboreaza programe de investitii anuale.

În domeniul reprezentarii:

 • a) asigura reprezentarea în fata instantelor judecatoresti, conform legii;

În domeniul sistemului de informatii:

 • a) utilizeaza sistemul de informatii conform cu instructiunile si instrumentele de gestiune a informatiei, stabilite de Agentie;
 • b) asigura functionarea, mentenanta, actualizarea si utilizarea în bune conditii a ansamblului de resurse, componente si programe care constituie sistemul de informatii;
 • c) asigura gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informatii privind prestatiile sociale la nivel teritorial;
 • d) actualizeaza baza de date cu privire la beneficiari si prestatiile sociale acordate;
 • e) asigura caracterul confidential al datelor personale ale solicitantilor si beneficiarilor de prestatii sociale.